Sluiten Contact

Laat een bericht achter en we reageren zo spoedig mogelijk

Uitvoeringsbegeleider K&L / Toezichthouder K&L —

We zijn ambitieus, groeien hard en lopen graag voorop. Daar hebben we de juiste mensen bij nodig. Zie onderstaand de specifieke beschrijving van deze vacature. Ben je enthousiast? Stuur dan je CV incl. je motivatie naar info@akson.nl

 

Hoofdtaken :

 • Het opstellen van een toezichtplan en eerste aanspreekpunt zijn namens de opdrachtgever voor de aannemer en eventuele belanghebbenden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het uitvoeren en bewaken van alle keuring- en toezichtactiviteiten.
 • Het verzamelen van gegevens ten behoeve van de bestekadministratie en de nacalculatie.
 • Het bewaken van kwaliteit, tijd en kosten zoals vastgelegd in het contract tussen opdrachtgever en aannemer(s) van het betreffende werk.
 • Het in overleg met de directievoerder verstrekken van gegevens aan aannemers, evenals het vastleggen hiervan.
 • Het signaleren en in overleg met de directievoerder corrigeren van onvolkomenheden in de aan de aannemer verstrekte gegevens.
 • Het analyseren en beoordelen van werkplannen, draaiboeken, werkmethoden en eventuele kwaliteitsplannen van de aannemer.
 • Het signaleren en beoordelen van keuringsresultaten en het rapporteren hierover.
 • Het signaleren van verbeterpunten en voorstellen van verbeteracties.
 • Het deelnemen aan bouwvergaderingen en de verslaglegging ervan.
 • Bewaken voortgang verleggen kabels en leidingen.
 • Toetsen werkzaamheden aan afspraken uit verleggingsplan en kick-off.
 • Toezien op V&G.
 • Signaleren afwijkingen tijdens de uitvoering en toetsen aan wegontwerp.
 • Technisch beoordelen meer-/minderwerk.
 • Voortgangsoverleg met leidingbeheerders incl. verslaglegging.
 • Coördineren uitzetten civiele werk t.b.v. leidingeigenaren.

Vereiste kennis / niveau :

 • MBO
 • VCA Vol
 • Kennis van voorschriften en contracteisen

Ervaring :

Minimaal 3 jaar ervaring met Civiele techniek/Werktuigbouwkunde/Electrotechniek in een vergelijkbare functie.

Competenties :

 • Controleren
 • Registreren
 • Vastleggen
 • Signaleren

Interesse in deze vacature?

Reageer op deze vacature
Grip op zeker