Sluiten Contact

Laat een bericht achter en we reageren zo spoedig mogelijk

Akson, Grip op zeker.

Bouwen aan infrastructuur begint in de grond. Dat vraagt om een helder perspectief, want onder ieder infrastructureel project ligt een wijdvertakt netwerk aan kabels en leidingen. Onmisbaar voor het transport van data, water en energie, maar ondoorgrondelijk voor wie geen specialist is. Hoe zorgt u ervoor dat het leggen van kabels en leidingen naadloos past binnen uw infrastructurele uitdaging? Hoe zorgt u ervoor dat deadlines gehaald en budgetten bewaakt worden?

Aanpak

AksonRicardoPhilip Akson AksonTekeningen AksonKabelsLeidingen AksonSerge AksonUitvoeringsbegeleiding AksonSpoor

Infrastructurele projecten zijn complex in uitvoering én organisatie. Akson biedt uitkomst. Door System Engineering worden ingewikkelde processen overzichtelijk en beheersbaar. Onze multidisciplinaire professionals hebben een hands-on mentaliteit en zijn gegrond in de praktijk. Stuk voor stuk specialisten in kabels en leidingen. Die ervaring telt, want daardoor kunnen we ons verplaatsen in anderen, begrijpen we de belangen en leggen we een infrastructuur van overleg en afstemming. Succes begint bij samenwerking. Ontzorgen begint bij Akson.

Klanten

Een kleine selectie van klanten en partners

Onze projecten
Akson is specialist in kabels en leidingen, maar onderscheidt zich ook door de integrale werkwijze. In iedere fase wordt kritisch gekeken naar de relatie met het hele bouwproject: Zijn er conflicterende processen? Zijn er praktische belemmeringen te verwachten? Zijn wet- en regelgeving voldoende in acht genomen? Zijn er omgevingsfactoren die (mogelijk) voor vertraging kunnen zorgen? Door continu af te stemmen en te monitoren, houden we onze processen onder controle. Dát is de basis voor een efficiënt proces conform afspraak.

Betrek Akson vroeg in het project en ervaar de meerwaarde van ontzorgen. Onze adviseurs weten hoe het is om met kaplaarzen in de modder te staan. Theorie en praktijk gaan bij Akson hand in hand, ieder advies wordt gevoed door kennis en ervaring. Juist daardoor doorzien we het veld – letterlijk en figuurlijk. Door korte lijnen, heldere afspraken en concrete adviezen houden we het gesprek gaande en verwachtingen uniform.

Team

Grip op zeker