Sluiten Contact

Laat een bericht achter en we reageren zo spoedig mogelijk

Procesmanagement & Projectcoördinatie —

Procesmanagement

Nutspartijen, projectontwikkelaars, opdrachtgevers en aannemers: het leggen van kabels en leidingen is een complex proces waar vaak vele belangen om voorrang vechten. Toch is er maar één weg naar succes: samenwerking. Betrek Akson vanaf het begin en wees verzekerd van een continue focus op procesmanagement.

Akson neemt de regie, brengt partijen bij elkaar en zorgt voor begrip voor elkaars belangen. Zo creëren we draagvlak voor het geheel, houden we grip op het proces en daardoor grip op de grond.

Projectcoördinatie

Van het managen van verwachtingen tot het vastleggen en najagen van afspraken: onze projectcoördinatoren zijn zeer betrokken en proactief. Dankzij hun technische achtergrond zijn ze bovendien in staat om ook inhoudelijk mee te denken. Daarnaast zijn onze mensen bedreven in het uitvoeringsprotocol NKL waardoor een voorspelbare, toetsbare en procesmatige aanpak gegarandeerd is.

Akson is een pur sang specialist in kabels en leidingen. Doordat we niet verbonden zijn aan een uitvoeringsorganisatie, nemen we een relatief onafhankelijke positie in. Dat maakt ons bij uitstek geschikt als proceshouder, want we hebben altijd een integrale visie met oog voor alle belangen.

Grip op zeker