Sluiten Contact

Laat een bericht achter en we reageren zo spoedig mogelijk

Planstudie & Advies —

Planstudie

Ieder project begint met een zorgvuldige planstudie. Tijdens deze inventarisatie brengt Akson alle mogelijke tracés in kaart waarlangs kabels en leidingen kunnen worden gelegd. Iedere route wordt in detail beschreven. Integraal denken is daarbij onmisbaar, want naast technische aspecten zijn vele andere factoren van invloed. De planstudie zorgt voor een helikopterview over het gehele project. Een brede waaier aan elementen komt in korte tijd aan bod, zoals:

  • KLIC: bestaande situatie ligging kabels en leidingen
  • Bouwkundig: coördinaten, technische randvoorwaarden
  • Juridisch: kadastrale situatie, perceeleigendommen, zakelijk recht
  • Financieel: kostencalculatie
  • Contractueel: analyse contractvormen
  • Natuur: bodem, waterhuishouding, flora en fauna
  • Historie: archeologie, niet-gesprongen explosieven
  • Stakeholders: beheerders, omwonenden, omgevingspanel

De planstudie eindigt met een onderzoeksrapport waarin alle scenario’s in tekst en beeld zijn uitgewerkt tot wenstracé. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met alle vigerende wetten, regels en normen.

Advies

Een planstudie schept overzicht, een advies biedt inzicht. De uiteindelijke keuze is aan de opdrachtgever, maar de adviseurs van Akson nemen altijd stelling. Alle scenario’s worden diepgaand geanalyseerd, met een gefundeerd advies als resultaat. Het advies wordt desgewenst verder uitgewerkt in een plan van aanpak.

Grip op zeker