Sluiten Contact

Laat een bericht achter en we reageren zo spoedig mogelijk

Ontwerp & Werkvoorbereiding —

Ontwerp

Als het tracé bekend is en geaccordeerd door de beheerder(s), gaat de ontwerpfase van start. Akson ontzorgt desgewenst van voorlopig ontwerp tot schetsontwerp tot definitief ontwerp. Onze technische tekeningen zijn dusdanig gedetailleerd en kant-en-klaar dat een aannemer daar direct mee aan de slag kan, of als basis dient om een nutsaannemer te selecteren.

Werkvoorbereiding

Op aanvraag van klanten verzorgt Akson de volledige werkvoorbereiding. Werkzaamheden worden gespecificeerd, materialen geïnventariseerd en een plan van aanpak krijgt vorm. Voor overheden zorgen we voor een passend BLVC-plan of een afgeleide daarvan; voor aannemers verzorgen we aan kabels en leidingen gerelateerde werkplannen.

Hands-on is daarbij het uitgangspunt: producten en diensten worden exact afgestemd op de behoefte. Vanuit een integrale blik zorgen we ervoor dat werkzaamheden in de keten zo veel mogelijk op elkaar aansluiten.

Kosten onder controle

Akson is gespecialiseerd in kabels en leidingen en die focus betaalt zich terug: met onze kennis en ervaring kunnen we complexe processen overzien, ook vanuit kostenperspectief. Akson is dan ook gespecialiseerd in kostenramingen. Afhankelijk van de fase van het project kan met SSK-methodiek probabilistisch tot nauwkeurig geraamd worden, met een onnauwkeurigheid tot 10% en rekening houdend met regionale variaties in prijs, materialen en andere gebiedsspecifieke parameters.

Verlegregeling

Het leggen van kabels en leidingen is altijd complex. Als de inrichting van de buitenruimte verleggen noodzakelijk maakt, heeft dat ook administratief-juridische en financiële consequenties. Akson ontzorgt door het toepassen en begeleiden van de nadere compensatieregeling. Akson is gespecialiseerd in het toepassen van de NKL en daarvan afgeleide regelingen.

Grip op zeker